Opservatoriji

Eurofound ima tri tematska opservatorija. Oni djeluju kao portali za prikupljanje i objavljivanje podataka i informacija na trajnoj osnovi. Postojeći opservatoriji EurWORK i EMCC te novoosnovani EurLIFE pružaju pristup četirima glavnim tematskim područjima u programskom razdoblju 2017. – 2020.

Europski opservatorij radnog vijeka – EurWORK

 

Europski centar za praćenje promjena – EMCC

  • promjene na tržištu rada
  • funkcionalna i uključiva tržišta rada
  • praćenje strukturnih promjena i upravljanje restrukturiranjem
  • inovacije i stvaranje radnih mjesta u poduzećima

 

Europski opservatorij kvalitete života – EurLIFE

Europski opservatorij radnog vijeka (EurWORK)

EurWORK pruža istraživanja i usporedive informacije o ključnim promjenama u području uvjeta rada i održivog rada te industrijskih odnosa koje utječu na sve države članice i EU. U području industrijskih odnosa, njime se prikupljaju informacije o pitanjima povezanima sa socijalnim dijalogom, uz istodobno praćenje promjena radnog vijeka u državama članicama. Njime se želi doprinijeti razvoju donošenja politika temeljenih na dokazima i praksama koje poboljšavaju kvalitetu radnog vijeka.

Europski centar za praćenje promjena (EMCC)

EMCC prati gospodarski i društveni razvoj koji pokreće promjene na europskim tržištima rada. Objavljuje istraživanja kojima se ispituju načini stvaranja tržišta rada koja dobro funkcioniraju i koja su uključiva, praćenja strukturnih promjena i upravljanja restrukturiranjem te olakšavanje inovacija i stvaranje radnih mjesta u poduzećima.

Europski centar za praćenje restrukturiranja EMCC-a pruža ažuriranu analizu restrukturiranja poduzeća koja se nadopunjuje informacijama iz relevantnog zakonodavstva i inicijativa za potporu. Njegovi zaključci predstavljeni su u bazama podataka koje se mogu pretraživati te u godišnjim izvješćima.

Europski centar za praćenje radnih mjesta opisuje promjene u zapošljavanju na razini država članica i EU-a te prikazuje područja u kojima je zapošljavanje u porastu ili u padu, kao i utjecaj istog na kvalitetu radnih mjesta.

Europski opservatorij kvalitete života (EurLIFE)

EurLIFE pruža pristup rezultatima analize istraživanja i kvalitativnog istraživanja u području kvalitete života i javnih usluga. Istraživanjima se ispituje utjecaj kvalitete društva na dobrobit. Također se ispituje pristup javnim uslugama i njihova kvaliteta.

Prikupljanje podataka

Eurofoundova Mreža europskih dopisnika doprinosi svim trima opservatorijima. Ti stručnjaci, koji pokrivaju svih 28 država članica (i Norvešku), procjenjuju trenutačna situaciju na nacionalnoj razini, pripremaju analize slučaja i izvješća, analiziraju zaključke i pružaju informacije za Eurofoundovu paneuropsku komparativnu analizu u 28 država članica EU-a i izvan njih.