O EMCC-u

Europski centar za praćenje promjene (EMCC) jest izvor informacija osmišljen kako bi promicao razumijevanje promjena u svijetu rada, zapošljavanja, stvaranja radnih mjesta i restrukturiranja. Uspostavljen je 2001. u Eurofoundu s potpunom potporom Europskog parlamenta, Europske komisije i socijalnih partnera.

Uloga

Misija EMCC-a jest uvid u gospodarski i društveni razvoj koji potiče promjene na europskim tržištima rada. Ističe ulogu promjena u tehnologiji, proizvodnim modelima i propisima u kontekstu razvoja globalnog gospodarstva. Konkretno, EMCC

Ključni prioritet

U strateškom tematskom području Eurofounda o promjenama na tržištu rada EMCC će u programskom razdoblju 2017. – 2020. obuhvatiti tri glavne podteme:

Ciljana publika

EMCC nastoji pružati usluge glavnim dionicima Eurofounda, uključujući europske socijalne partnere, institucije EU-a i vlade država članica, kao i tvorce politika i pravne stručnjake u području zapošljavanja i restrukturiranja.