O EurWORK-u

Europski opservatorij o radnom vijeku (EurWORK) osnovan je 2014. i objedinjuje Eurofoundove davno uspostavljene opservatorije o industrijskim odnosima (EIRO) i uvjetima rada (EWCO).

Uloga

EurWORK obuhvaća sve izvore Eurofounda o uvjetima rada i održivom radu te o industrijskim odnosima. Podupire ga Mreža europskih dopisnika u svim državama članicama EU-a i Norveškoj, koja redovito izvješćuje o promjenama radnog vijeka na nacionalnoj razini. Daljnji izvor informacija jesu Eurofoundova dva redovita istraživanja o pitanjima povezanima s radnim vijekom: Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) i Europsko istraživanje o poduzećima (ECS).

Ključni prioritet

EurWORK obuhvaća dva strateška tematska područja u programskom razdoblju Eurofounda za 2017. – 2020.

U okviru industrijskih odnosa, EurWORK obuhvaća dvije podteme:

U svojem izvješćivanju o promjenama radnog vijeka EurWORK osigurava redovito ažuriranje sljedećih područja:

  • sudionici i institucije
  • kolektivni radni odnosi
  • individualni radni odnosi
  • plaća
  • radno vrijeme i ravnoteža između poslovnog i privatnog života
  • zdravlje i zadovoljstvo na poslu
  • vještine, učenje i zapošljivost
  • organizacija rada
  • promjene na razini EU-a

Proizvodi

Izvješćivanje o promjenama radnog vijeka

Eurofoundova Mreža europskih dopisnika osigurava ažuriranja o najnovijim promjenama radnog vijeka na razini svake zemlje na tromjesečnoj osnovi. Ovo izvješćivanje prate tematska ažuriranja prethodno navedenih područja i ostalih članaka po zemlji. Godišnji pregled radnog vijeka pruža uvid u najvažnije promjene na nacionalnoj razini i razini EU-a. Dopisnici dostavljaju usporedive informacije iz svih država članica i Norveške, što se uvrštava u izvješća i tematska ažuriranja.

Istraživanja reprezentativnosti

Europska komisija je 2006. ovlastila Eurofound da provodi studije o reprezentativnosti Europskih sektorskih organizacija socijalnih partnera. Te su studije oblikovane kako bi pružile temeljne informacije potrebne za uspostavljanje i funkcioniranje odbora za sektorski socijalni dijalog na europskoj razini. Komisija upotrebljava ove odbore kao mehanizam za savjetovanje u području upravljanja i rada u skladu s člankom 154. UFEU-a.

Izvori

Profili zemalja s obzirom na radni vijek EurWORK-a pružaju važne popratne informacije o strukturama, institucijama i propisima koji se odnose na radni vijek u 28 država članica EU-a, Norveškoj i na razini EU-a. 

Baza podataka o plaćama, radnom vremenu i kolektivnim sporovima pruža skup podataka na razini svake zemlje koji se odnose na svih 28 država članica EU-a i Norvešku za razdoblje 2000. – 2015. Promatra sustave koji su trenutačno aktivni (poput zakonodavstva ili sporazuma o kolektivnom pregovaranju) te neke rezultate (poput razine kolektivno dogovorene plaće ili radnog vremena).

Europski rječnik industrijskih odnosa sveobuhvatan je skup trenutačno najčešće upotrebljavanih pojmova u području zapošljavanja i industrijskih odnosa na razini EU-a. Redovito se ažurira i sadrži otprilike 380 unosa, s poveznicama na zakonodavstva EU-a i sudske prakse.

Ostala istraživanja

EurWORK također obuhvaća daljnja istraživanja o uvjetima rada i industrijskim odnosima, kao što su sekundarna analiza Eurofoundovih istraživanja, redovita izvješća o plaći i radnom vremenu, izvješća sastavljena na zahtjev Eurofoundovih dionika te ostala strateška istraživanja u tom području.

U programskom razdoblju 2017. – 2020., Eurofound će ispitati izvedivost centra za praćenje industrijskih odnosa kojemu je cilj bilježenje slučajeva sindikalnog djelovanja diljem Europe, njihovih uzroka i rezultata. Eurofound također preispituje svoj pristup izvješćivanju o kolektivnom pregovaranju.

Ciljana publika

EurWORK nastoji pružati usluge glavnim dionicima Eurofounda, uključujući europske socijalne partnere, institucije EU-a i vlade država članica, kao i tvorce politika i pravne stručnjake u području uvjeta rada i održivog rada te industrijskih odnosa.