ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

Annual report
Osvježeno
12 ožujka 2015
Objavljeno
4 ožujka 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severeRead more

The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector. Hiring freezes have meant the public sector workforce has shrunk and become significantly older, with more female workers. Lack of job security means working in the public sector is no longer quite as attractive. More restructuring will undoubtedly occur, and it is vital that those involved in its planning develop a more forward-looking, anticipatory strategy, to soften the blow for those workers who leave and to enhance conditions for those who stay. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  120
  Referentni broj: 
  EF1470
  ISBN: 
  978-92-897-1310-8
  Kataložni broj: 
  TJ-AL-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/92093
  Catalogue info

  ERM Annual Report 2014: Restructuring in the public sector

  The European Restructuring Monitor’s annual report for 2014 explores the rapid transformation of the public sector in Europe since the onset of the financial crisis in 2008. Initially, employment expansion in the sector helped to stabilise Europe’s economy while the private sector suffered severe job losses. However, subsequent austerity measures (or fiscal consolidation) have brought in their wake widespread restructuring in the public sector.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  EF14701
  Catalogue info

  Godišnje izvješće Europskog centra za praćenje restruktiranja za 2014.: Restrukturiranje javnog sektora

  Autor(i): 
  Eurofound

  U Godišnjem izvješću Europskog monitora restrukturiranja (ERM) za 2014. proučava se brza transformacija javnog sektora u Europi od početka gospodarske krize 2008. godine. U početku je rast zaposlenosti u sektoru pomogao u stabilizaciji europskog gospodarstva dok je u privatnom sektoru došlo do velikih gubitaka radnih mjesta. Međutim, kasnije mjere štednje (ili fiskalne konsolidacije) donijele su sa sobom opsežno restrukturiranje javnog sektora. Zamrzavanje zapošljavanja dovelo je do smanjenja radne snage u javnom sektoru, njezinog znatnog starenja i pretežnosti ženskog osoblja. Zbog nesigurnosti radnih mjesta rad u javnom sektoru više nije toliko privlačan. U izvješću se opisuju različiti instrumenti javnih tijela, kao što je zamrzavanje plaća, smanjenje broja radnih mjesta / viška radnika i postupna/prijevremena mirovina, ali i alternativni oblici kao što je dijeljenje posla i preraspodjela. Rast broja novih oblika zaposlenja u javnom sektoru, primjerice upotreba nulsatnih ugovora, bilježi se u nizu zemljama. Naposljetku se u izvješću proučava ukupan utjecaj restrukturiranja na „osobe koje ostaju na radnom mjestu” i „osobe koje napuštaju radno mjesto”.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar