Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

Annual report
Objavljeno
27 siječnja 2016
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to Read more

The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation. It also examines recruitment in SMEs, the extent of public debate on job creation in SMEs, and public support instruments available to SMEs that encourage them to create jobs. The study finds that SMEs that tend to create jobs are often young, innovative, internationally active, located in urban areas and run by skilled managers with the capacity to plan and realise active growth and investment strategies. However, a combination of both external and internal company factors, rather than individual characteristics, determines the job creation potential of these companies. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  119
  Referentni broj: 
  EF1561
  ISBN: 
  978-92-897-1434-1
  Kataložni broj: 
  TJ-AL-15-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/342142
  Catalogue info

  Job creation in SMEs: ERM annual report 2015

  The European Restructuring Monitor (ERM) annual report for 2015 explores the issue of job creation in small and medium-sized enterprises (SMEs). SMEs are increasingly recognised as a job engine for Europe. However, given the heterogeneity of the vast SME population, not all contribute equally to employment growth. This study seeks to identify which SME types are more or less dynamic job creators and to determine their main drivers and barriers for job creation.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF15611
  Catalogue info

  Otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima: godišnje izvješće Europskog centra za praćenje restrukturiranja za 2015. godinu

  Autor(i): 
  Eurofound

  Godišnje izvješće Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) za 2015. godinu istražuje pitanje stvaranja novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima (MSP-i). Mala i srednja poduzeća sve su više prepoznaju kao pokretač stvaranja novih poslova za Europu. Međutim, s obzirom na heterogenost ogromne populacije MSP-a, ne doprinose svi jednako rastu zaposlenosti. Ovim se istraživanjem nastoji identificirati koje su vrste MSP-a manje ili više dinamični stvaratelji radnih mjesta i utvrditi njihove glavne pokretače te prepreke za stvaranje novih radnih mjesta. Također se istražuju zapošljavanje u malim i srednjim poduzećima, opseg javne rasprave o stvaranju novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima te instrumenti javne podrške na raspolaganju malim i srednjim poduzećima koja ih potiču u stvaranju novih radnih mjesta. Istraživanjem se utvrdilo da mala i srednja poduzeća koja često stvaraju nova radna mjesta jesu mlada, inovativna, međunarodno aktivna, smještena u urbanim područjima, a vode ih kvalificirani menadžeri koji imaju sposobnost planiranja i ostvarivanja aktivnog rasta te investicijskih strategija. Međutim, kombinacija kako vanjskih tako i unutarnjih čimbenika poduzeća, a ne pojedinačne značajke, određuje potencijal stvaranja novih radnih mjesta tih poduzeća.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar