ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

Annual report
Objavljeno
1 veljače 2017
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trendRead more

The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector. ERM data indicates that offshoring has never been a large source of job loss in Europe, and the analysis finds that offshoring started to decline after the global financial crisis and has yet to recover. It also finds that offshoring has increased in eastern Europe while it has declined in western Europe. Evidence of reshoring is limited; what evidence exists suggests that it is a relatively minor phenomenon. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  56
  Referentni broj: 
  EF1652
  ISBN: 
  978-92-897-1562-1
  Kataložni broj: 
  TJ-AL-16-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/858354
  Catalogue info

  ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe

  The 2016 annual report from the European Restructuring Monitor (ERM) provides evidence of the employment impact of recent restructuring activity in Europe based on the European Union Labour Force Survey (EU-LFS) and the ERM events database. The thematic part of this year’s report centres on trends in both the offshoring and reshoring activity of companies in Europe, with a focus on the manufacturing sector.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF16521
  Catalogue info

  Godišnje izvješće Europskog centra za praćenje restrukturiranja za 2016. godinu: Usporavanje globalizacije? Nedavni dokazi o premještanju i vraćanju poslovnih aktivnosti u Europi

  Autor(i): 
  Eurofound

  Godišnje izvješće za 2016. godinu Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM) pruža dokaze o utjecaju na zapošljavanje nedavnih aktivnosti restrukturiranja u Europi, na temelju Ankete Europske unije o radnoj snazi (EU-LFS) i baze događaja ERM-a. Tematski dio ovogodišnjeg izvješća usredotočuje se na trendove u premještanju i vraćanju aktivnosti tvrtki u Europi, s fokusom na sektor proizvodnje. Podaci ERM-a naznačuju da premještanje nikada nije bilo izvor velikih gubitaka radnih mjesta u Europi, a analizom se utvrđuje da je premještanje počelo opadati nakon globalne financijske krize i da se još mora oporaviti. Također se utvrđuje da se premještanje poslovnih aktivnosti povećalo u istočnoj Europi, a smanjilo u zapadnoj Europi. Dokazi o vraćanju poslovnih aktivnosti ograničeni su; oni dokazi koji postoje sugeriraju da je to relativno mali fenomen.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This series includes its restructuring-related databases (events, support instruments and legislation) as well as case studies and publications.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar