Uvjeti rada u Europskoj uniji: organizacija rada - Sažetak

Nakon istraživanja provedenog 2005. Eurofound je izvršio daljnju detaljnu analizu rezultata dobivenih za ključne teme koje se odnose na uvjete rada u EU-u. Raznolikost oblika organizacije rada u Europi bila je jedna od istraženih tema i predmet je ovog izvješća. U tu su svrhu analizirani rezultati EWCS-a kako bi se izložile razlike u glavnim oblicima organizacije rada u različitim zemljama EU-a, s obzirom na strukturalne i demografske karakteristike te zastupljenost u pojedinim zemljama, što omogućuje definiranje različitih oblika i istraživanje odnosa između organizacije rada i različitih dimenzija kvalitete rada i zapošljavanja. Studija obuhvaća analizu veza između organizacije rada i praksi upravljanja ljudskim potencijalima (HRM), zajedno s pregledom organizacije rada u malim ustanovama i sektorima koji nisu “tržišni” – poput javne uprave i socijalnog osiguranja, obrazovanja, zdravstva i ustanova koje se bave socijalnim radom.Preuzmi PDF: HR (pdf 59.44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar