Uvjeti rada za osobe starije dobi - Sažetak

Nakon istraživanja provedenog 2005. godine, Eurofound je obavio detaljniju analizu dobivenih rezultata o ključnim temama vezanim uz uvjete rada u EU-u. Jedna od istraživanih tema bila je radna snaga starije dobi i njene dugoročne posljedice na društvo i tržište rada u cjelini. Studija je istaknula četiri čimbenika ključnih za oblikovanje dobne strukture europske radne snage: osiguravanje profesionalnog razvoja i sigurnost zaposlenja; održavanje i promicanje zdravlja i dobrobiti radnika; razvijanje vještina i kompetencija te usklađivanje poslovnog i privatnog života. Ova brošura sažima glavne izazove koje postavlja starenje radne snage i predstavlja kratak uvid u glavne rezultate istraživanja.Preuzmi PDF: HR (pdf 59.39 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar