Radni uvjeti u Europskoj uniji: Radno vrijeme i intenzitet rada - Sažetak

Četvrto Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS), koje je 2005. godine provela Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), bavi se temama koje visoko kotiraju na dnevnom redu politike zapošljavanja Europske unije. Jedna od tema istraživanja bila je radno vrijeme I intenzitet rada te njihov utjecaj na društvo i tržište rada u cjelini. Istraživanje se bavilo prirodom intenziteta rada te načinima na koji bi se on mogao mjeriti. Nalazi istraživanja otkrili su postojanje snažne veze između intenziteta rada i loših radnih uvjeta, bilo fizičkih bilo psiholoških.Preuzmi PDF: HR (pdf 45.65 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar