Pomaci u strukturi radnih mjesta u Europi za vrijeme Velike recesije - Sadržaj

Ovo izvješće opisuje učinak recesije na zapošljavanje u EU27, identificirajući promjene na razinama zapošljavanja između drugog tromjesečja 2010. godine i drugog tromjesečja 2008. godine prikazujući kako su ti pomaci su bili raspodijeljeni širom spektra plaće. Ono smatra da je zapošljavanje i dalje raslo u području vrhunski plaćenih poslova, posebice u području pružanja poslovnih i usluga intenzivnog znanja. U međuvremenu, gubici u području srednje plaćenih poslova u građevinarstvu i proizvodnji doveli su do smanjenja zaposlenosti u području srednjeg spektra plaća. Više radnih mjesta izgubljeno je u muškaraca nego u žena, dok su stariji radnici najviše profitirali od novih radnih mjesta. Dok se rad u nepunom radnom vremenu proširio diljem spektra plaće, rast zaposlenosti od 2009. godine pojavljuje se u (slabije plaćenim) povremenim poslovima.Preuzmi PDF: HR (pdf 56.43 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar