Prakse upravljanja ljudskim resursima i radna uspješnost poduzeća: analiza primjenom Europskog istraživanja poduzeća iz 2009. - Izvršni sažetak

Na koji način primjena određenih praksi upravljanja ljudskim resursima može djelovati na radnu uspješnost poduzeća? To vrlo kompleksno pitanje analiziralo se u prethodnom istraživanju, ali zbog nedostatka brojčanih podataka rezultati nisu uvijek bili zadovoljavajući. U ovom se izvješću koristi podacima iz Eurofoundova Istraživanja poduzeća iz 2009. kako bi se istražio odnos između pet inovativnih radnih praksi – fleksibilnog radnog vremena, financijskih poticaja (za veliki dio radne snage), obuke, samostalnih timova i glasa zaposlenika – i četiri pokazatelja radne uspješnosti: radne klime, nedostatka problema s ljudskim resursima, produktivnosti rada (u usporedbi s konkurencijom) i gospodarskog stanja u poduzeću. Jak pozitivan utjecaj može se naći za nekoliko od tih odnosa, čak i ako je ponekad teško ustanoviti što je uzrok, a što posljedica.Preuzmi PDF: HR (pdf 46.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar