Peta anketa o radnim uvjetima

Slika na naslovnici Peta anketa o radnim uvjetima

Rad ima ključnu ulogu u životima ljudi, funkcioniranju kompanija i društvu općenito. Poboljšanje kvalitete rada i radnih uvjeta već je dugo vodeća zadaća politike Europske unije, a u novije se vrijeme manifestirala kroz strategiju Europa 2020, koja je usmjerena k pametnom, uključivom i održivom rastu. Peta Anketa za ispitivanje radnih uvjeta u Europi (EWCS) bavi se temama kao što su fizički rizici, radno vrijeme, spolna segregacija, usklađivanje posla i privatnog života, reprezentacija radnika, organizacija posla, stres na poslu, razvoj vještina i plaće, kao i zdravlje i dobrobit. U grafikonima ankete prikazani su trendovi u radnim uvjetima, istaknuti su veći faktori rizika te su posebno naglašeni problemi koji iziskuju političku pozornost. Na temelju ispitivanja 44.000 radnika u 34 europske zemlje, peta anketa EWCS pruža bogat izvor informacija te analizu rada u današnjoj Europi, i to u svim dimenzijama.
Preuzmi PDF: HR (pdf 47.77 Kb)

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar