Organizacija rada i inovacije - Izvršni sažetak

Inovacije u organizaciji rada imaju potencijal za optimiranje proizvodnih procesa u tvrtkama i unapređenje cjelokupnoga radnog iskustva zaposlenika. Ovo izvješće istražuje poveznice između inovacija u organizaciji rada – radnih praksi visokog učinka (HPWP-i) – i dobrobiti, kako za zaposlenike, tako i za organizacije. Ono se zasniva na analizi studija provedenih u trinaest država članica Europske unije u kojima su inovacije na radnom mjestu dale pozitivne ishode. Oni HPWP-i koji se zasnivaju na praksama kao što su racionalno upravljanje, fleksibilne radne prakse, redizajn radnih mjesta te uključenost zaposlenika bili su najčešće povezani s povećanom produktivnošću tvrtki, poboljšanjima u kvaliteti usluge i smanjenjem operativnih troškova.Preuzmi PDF: HR (pdf 50.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar