Zastupljenost europskih organizacija socijalnih partnera: kemijski sektor

Ova studija omogućuje pristup potrebnim informacijama kako bi se potaknuo sektorski socijalni dijalog u kemijskom sektoru. Studija je podijeljena na tri dijela: sažetak gospodarske pozadine te podataka o zapošljavanju u sektoru, analizu organizacija socijalnih partnera u svim državama članicama EU-a, s naglaskom na njihovo članstvo, ulogu u kolektivnom pregovaranju, socijalnom dijalogu i javnim politikama te njihove nacionalne i Europske povezane organizacije, te naposljetku analizu bitnih europskih organizacija, osobito u odnosu na sastav njihova članstva te njihove sposobnosti pregovaranja. Svrha Eurofoundovih serija studija o zastupljenosti jest utvrditi relevantne nacionalne i nadnacionalne organizacije socijalnih partnera u području industrijskih odnosa u odabranim sektorima. Poticaj za provođenje niza studija o zastupljenosti proizlazi iz cilja Europske komisije kojim se nastoje utvrditi reprezentativna udruženja socijalnih partnera s kojima se treba savjetovati u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Studija je provedena na temelju pojedinačnih nacionalnih izvješća koja su pripremili nacionalni dopisnici Eurofounda kao odgovor na upitnik.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar