Reprezentativnost socijalnih partnera u europskom međuindustrijskom socijalnom dijalogu

Cilj je ove studije o reprezentativnosti utvrđivanje relevantnih nacionalnih međuindustrijskih i europskih sudionika u području međuindustrijskih radnih odnosa. Poticaj za provođenje niza studija o reprezentativnosti proizlazi iz cilja Europske komisije da utvrdi, prepozna i ocijeni reprezentativna europska udruženja s kojima se treba savjetovati u skladu s odredbama Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). S obzirom na to, ova je studija osmišljena s namjerom da utvrdi osnovne podatke potrebne za podržavanje europskog socijalnog dijaloga na međuindustrijskoj razini.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar