Pristup zdravstvenoj skrbi u vrijeme krize

Uslijed gospodarske i financijske krize mnoge europske vlade smanjile su sredstva za zdravstvene usluge. Istodobno nezaposlenost, financijski problemi i smanjena prevencija povećali su potrebu za određenim zdravstvenim uslugama, dok je sve manji raspoloživ prihod otežao pristup zdravstvenoj skrbi mnogim kućanstvima u EU-u. U izvješću se utvrđuju skupine za koje je najvjerojatnije da se suočavaju s preprekama u zdravstvenoj skrbi kao posljedici krize, uključujući niz novih skupina koje su u pravilu tvorci politika previdjeli. Preporučuje se niz političkih smjernica, uključujući potreba za razmatranjem mjera ublažavanja u kombinaciji s političkom reformom te se tvorcima politika i pružateljima usluga preporučuje da razmotre reviziju odgovora na krizu nakon što se smanji financijski pritisak na države članice EU-a.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar