Pristup socijalnim naknadama: Smanjivanje učestalosti nekorištenja naknada

Mnogi građani ne primaju socijalne naknade na koje imaju pravo. To se događa diljem zemalja i odnosi na mnoge vrste naknada. Rješavanje pitanja „nekorištenja“ naknada presudno je iz dvaju ključnih razloga: naknade ne ispunjavaju svoje ciljeve ukoliko ne dopru do građana kojima su namijenjene; a neki ljudi koji se nalaze u takvoj situaciji žive u izrazito osjetljivim okolnostima. U ovom se izvješću razotkrivaju područja u kojima je utvrđen jaz između prava na korištenje i korištenja socijalnih naknada te se pruža pregled problema na koje građani nailaze u pristupu naknadama. U njemu se također analiziraju strategije smanjenja učestalosti nekorištenja naknada. U izvješću se iznose studije slučajeva iz 10 država članica EU-a za različite projekte i programe koje uvode nacionalne i lokalne vlade i nevladine organizacije u pokušaju smanjenja jaza između korištenja naknada i prava na naknade. Studijama slučajeva obuhvaćene su mjere za pojednostavljenje postupaka podnošenja zahtjeva uz mogućnost smanjenja učestalosti nekorištenja naknada i administrativnih troškova.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar