Treće Europsko istraživanje poduzeća – Prakse na radnom mjestu: Obrasci, učinkovitost i dobrobit

Treći ciklus Eurofoundovog Europskog istraživanja poduzeća proveden je tijekom 2013. godine. Njime su obuhvaćeni predstavnici uprave u više od 24 000 poduzeća; gdje je to moguće, ispitani su i predstavnici zaposlenika, i to u 6 800 tih poduzeća. Istraživanje je bilo usmjereno na prakse na radnom mjestu u pogledu organizacije rada, upravljanja ljudskim potencijalima, izravnog sudjelovanja i socijalnog dijaloga. Nakon iznošenja rezultata izvješće pokazuje na koji su način prakse međusobno povezane te na koji su način povezane s rezultatima za poduzeća i radnike. Općenito gledajući, utvrđeno je da poduzeća koja primjenjuju zajedničko odlučivanje zaposlenika i uprave o svakodnevnim zadacima, koja imaju umjereno strukturiranu unutarnju organizaciju, ulažu ograničena ulaganja u upravljanja ljudskim potencijalima, ali imaju raširene prakse za izravno sudjelovanje postižu najbolje rezultate u pogledu učinkovitosti poduzeća i dobrobiti na radnom mjestu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar