Razvoj radnog vremena u 21. stoljeću: trajanje rada i njegovo uređivanje u EU-u

U ovom se izvješću razmatraju glavni trendovi i prekretnice u razvoju najvažnijih aspekata kolektivno dogovorenog radnog vremena u Europskoj uniji tijekom prvog desetljeća 21. stoljeća. Temeljeći se uglavnom na podacima koje je zaklada Eurofound prikupila u svim državama članicama EU-a i Norveškoj, izvješće je posebno usmjereno na pet sektora: kemikalije, obrada metala, bankarstvo, maloprodaja i javna uprava. U ovom se izvješću opisuju institucionalni sustavi uređivanja i procjenjuje razvoj dogovorenog radnog vremena (predviđeni broj sati koji bi se trebao provesti na poslu u skladu s kolektivnim ugovorima ili koji je dogovoren između poslodavaca i zaposlenika) i uobičajenog radnog vremena (sati obično provedeni na radnim aktivnostima) u razdoblju od 1999. do 2014. godine. Izvješće upućuje na tenzije koje postoje između pritiska da se smanji broj radnih sati radi bolje ravnoteže između privatnog života i posla i smanjenja zdravstvenih problema radnika, te potrebe za fleksibilnim radnim vremenom da bi se zadovoljile potrebe modernog gospodarstva.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar