Pristupi u integraciji izbjeglica i tražitelja azila na tržištu rada

Ovo izvješće opisuje postojeća istraživanja o integraciji izbjeglica i tražitelja azila na tržištu rada, kao odgovor na izbjegličku krizu. Ažurira informacije o zakonodavstvu i praktičnim pitanjima u prvoj polovici 2016. istražuje integraciju na tržištu rada u širem kontekstu prihvata tražitelja azila i potpore kako njima, tako i izbjeglicama te istražuje ulogu socijalnih partnera. Istraživanje pokazuje da su glavne pogođene države uložile mnogo truda kako bi tražiteljima azila omogućile brži i lakši pristup na tržište rada. U nekim su državama socijalni partneri bili aktivni u izradi učinkovitije politike za integraciju na tržište rada te su pokrenuli neke obećavajuće inicijative. Međutim, nagli i masovan dolazak tražitelja azila predstavlja mnoge izazove te još ostaje za vidjeti kako se te prepreke mogu prevladati.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar