Šesto europsko istraživanje o radnim uvjetima - pregledno izvješće

Šesto europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS) nadovezuje se na lekcije naučene u prijašnjih pet istraživanja kako bi se prikazala šira slika rada u Europi u raznim zemljama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama. Prioriteti politika zapošljavanja EU-a usmjereni su na poticanje razina zapošljavanja, produženje radnog vijeka, povećanje sudjelovanja žena, razvijanje produktivnosti i inovativnosti te prilagodbu digitalnom izazovu. Uspješnost tih politika ne ovisi samo o promjenama na vanjskom tržištu rada, nego i o razvoju dobrih radnih uvjeta i kvalitete posla. Rezultati EWCS-a skreću pozornost na raspon i opseg aktivnosti koje bi akteri politika mogli razviti za rješavanje izazova s kojima se Europa danas suočava. Analizom se istražuju rezultati kroz uporabu sedam indeksa kvalitete posla - fizička okolina, intenzitet rada, kvaliteta radnog vremena, društvena okolina, vještine i sloboda odlučivanja, izgledi i zarada – te kategorizira radnike u pet tipičnih profila kvalitete posla. Na temelju izravnih intervjua s 43 850 radnika u 35 europskih zemalja šesti EWCS nastoji prikazati višestruke dimenzije rada danas u Europi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar