Društvena mobilnost u EU-u

Građane EU-a sve više brine činjenica da današnji mladi imaju manje mogućnosti za društveni napredak u odnosu na njihove roditelje. U ovom su izvješću navedeni trendovi međugeneracijske društvene mobilnosti u zemljama EU-a. Najprije se analizira apsolutna društvena mobilnost, odnosno promjene društva u smislu strukturnih promjena i promjena u području zanimanja te društvenog napretka. Zatim se obrađuje relativna društvena mobilnost („socijalna fluidnost”), odnosno mogućnosti promjene zanimanja pojedinaca. Najnoviji trendovi u području društvene mobilnosti tumače se na temelju podataka Europskog društvenog istraživanja (ESS) i rezultata Eurofoundove Mreže europskih dopisnika diljem država članica EU-a. U ovom se izvješću također analizira trenutačna rasprava u okviru politike, položaj društvene mobilnosti u okviru plana politika u različitim državama članicama te način formuliranja pitanja društvene mobilnost i rasprave o tom pitanju. U izvješću su izdvojene prepreke jednakim mogućnostima i politike za promicanje jednakih mogućnosti. Naposljetku, u izvješću se navode trendovi u posljednjem desetljeću koji bi mogli pridonijeti promicanju društvene mobilnosti u djetinjstvu i ranom obrazovanju, školovanju i strukovnom obrazovanju te na tržištu rada.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar