Rad u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu i njegov učinak na svijet rada

Nove informacijske i komunikacijske tehnologije izazvale su revoluciju u načinu rada i života u 21. stoljeću. Stalna povezanost koju pružaju ti uređaji omogućuje obavljanje posla u bilo koje vrijeme na bilo kojem mjestu. U ovom zajedničkom izvješću Međunarodne organizacije rada (MOR) i Eurofounda sažeti su rezultati nacionalnih studija iz 15 zemalja i Europskog istraživanja o radnim uvjetima da bi se razmotrili učinci rada na daljinu i mobilnog rada uz primjenu IKT-a (T/IKTM) na svijet rada. Izvješće je pokazalo da je ovakva organizacija rada u porastu u većini zemalja. Pozitivni učinci uključuju kraće vrijeme putovanja, veću autonomiju radnog vremena, bolju sveukupnu ravnotežu između rada i privatnog života i veću produktivnost. Istovremeno, u izvješću se navode i neki nedostatci, a oni uključuju duže radno vrijeme, preklapanje posla i osobnog života i povećanje intenziteta rada koje može uzrokovati visoke razine stresa s negativnim posljedicama na zdravlje i dobrobit radnika. Dvosmisleni i čak proturječni učinci T/IKTM-a na radne uvjete ukazuju na trenutačno stvarno stanje u pogledu izazova za budućnost rada. Na temelju tih rezultata doneseno je mnoštvo prijedloga politika za poboljšanje T/IKTM-a.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar