Radni uvjeti radnika različite dobi

Demografske promjene utječu na radni vijek u cijelom EU-u. Budući da sve manji broj radnika mora zadovoljavati socijalne potrebe stanovništva koje stari, povećava se stopa zaposlenosti starijih radnika i produljuje radni vijek. Reforme politike bile su većinom usmjerene na povećanje zakonske dobi umirovljenja i na pružanje financijskih poticaja starijim radnicima da nastave raditi i nakon dobi umirovljenja. Međutim, na odluku radnika da nastave raditi i u starijoj dobi utječu i brojni drugi čimbenici, uključujući zdravlje i blagostanje, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, mogućnost napredovanja u karijeri i sigurnost zaposlenja te radni uvjeti kao što su neovisnost, radno vrijeme i psihosocijalni aspekti radnog mjesta. U ovom izvješću ti se čimbenici detaljno analiziraju za 28 država članica EU-a na temelju podataka iz Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS 2015.) i u kontekstu Eurofoundova koncepta „održivog rada tijekom cijelog životnog vijeka”.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar