Rasporedi radnog vremena za održiv rad

Radno vrijeme česta je tema istraživanja zbog prirode rada, njegova sadržaja, uvjeta pod kojima se izvršava i tržišta rada koje se neprestano mijenja. Ovim se izvješćem pruža pregled nedavnog razvoja trajanja i organizacije radnog vremena u EU-u i naglašavaju se najvažniji trendovi i razlike među državama članicama. Detaljnom analizom podataka šestog europskog istraživanja koje je provedeno 2015. godine, iz perspektive spola i životnog ciklusa s jedne strane preispituju se veze između rasporeda radnog vremena, ravnoteže između posla i privatnog života i želja o radnom vremenu, a s druge strane zdravlje i dobrobit radnika. Konačno, u izvješću se istražuje u kojoj su mjeri prevladavajući uvjeti rada i rasporedi radnog vremena u državama članicama EU-a dugoročno održivi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar