Labour market change

Koncept i praksa plaće dostatne za život

Plaća dostatna za život definirana je kao „dohodak koji zaposleniku omogućava osnovni, ali socijalno prihvatljiv životni standard”. Posljednjih desetljeća, inicijative za plaću dostatnu za život pokretane su u malobrojnim zemljama engleskog govornog područja, uključujući UK i Irsku. Te su se inicijative razvile kao odgovor na neadekvatan dohodak u brojnim kućanstvima koja se oslanjaju na stope zakonske minimalne plaće. Utvrdile su metodologiju za izračun plaće koja bi osobama koje je zarade i ovisnim članovima njihova kućanstva omogućila da žive dostojanstveno, u skladu s odredbama o poštenoj plaći navedenima u europskom stupu socijalnih prava, usvojenom 2017. Cilj je ovog izvješća tvorcima politike ponuditi praktičan vodič o konceptu plaće dostatne za život.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar