Digital age

Uvjeti zapošljavanja i radni uvjeti odabranih vrsta rada na platformi

Rad na platformi oblik je rada kojim se putem internetske platforme nastoji uskladiti ponuda i potražnja za plaćenim radom. Taj je oblik rada i dalje relativno rijetko zastupljen u Europi, ali se vrlo brzo razvija. Sve je veći broj vrsta rada koje se odvijaju na platformi, kao i broj izazova za postojeće regulatorne okvire. U ovom su istraživanju na temelju razgovora s radnicima razmotreni uvjeti zapošljavanja i radni uvjeti triju najuobičajenijih vrsta rada na platformi u Europi. Analizirani aspekti uključuju fizičko i socijalno okruženje, neovisnost, radni status, pristup socijalnoj zaštiti, zaradu i oporezivanje. U istraživanju je predstavljena i usporedna analiza regulatornih okvira koji se primjenjuju na rad na platformi u 18 država članica EU-a. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar