Industrial relations

Mjerenje različitih vrsta industrijskih odnosa u Europi: kvantitativna analiza

U prethodnom Eurofoundovu izvješću utvrđene su četiri ključne dimenzije industrijskih odnosa: industrijska demokracija, industrijska konkurentnost, socijalna pravda te kvaliteta rada i zaposlenja. Cilj ovog izvješća jest stvoriti skup pokazatelja za mjerenje učinka zemlje u pogledu industrijskih odnosa za ove četiri dimenzije te razviti tipologiju sustava industrijskih odnosa, omogućujući analizu trendova među zemljama. U izvješću se posebna pozornost posvećuje industrijskoj demokraciji koja se u ovom kontekstu smatra temeljnom sastavnicom industrijskih odnosa te najpoželjnijim modelom rada i upravljanja zaposlenjem.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar