Industrial relations

Mjerenje različitih vrsta industrijskih odnosa u Europi: kvantitativna analiza

Printer-friendly version

U prethodnom Eurofoundovu izvješću utvrđene su četiri ključne dimenzije industrijskih odnosa: industrijska demokracija, industrijska konkurentnost, socijalna pravda te kvaliteta rada i zaposlenja. Cilj ovog izvješća jest stvoriti skup pokazatelja za mjerenje učinka zemlje u pogledu industrijskih odnosa za ove četiri dimenzije te razviti tipologiju sustava industrijskih odnosa, omogućujući analizu trendova među zemljama. U izvješću se posebna pozornost posvećuje industrijskoj demokraciji koja se u ovom kontekstu smatra temeljnom sastavnicom industrijskih odnosa te najpoželjnijim modelom rada i upravljanja zaposlenjem.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely