Quality of life

Socijalna kohezija i dobrobit u Europi

Posljednjih se godina uvriježilo mišljenje da socijalna kohezija, tj. socijalna struktura našeg društva, slabi. U ovom se izvješću provodi empirijska analiza osnovanosti takve zabrinutosti i razmatra se važnost socijalne kohezije za procjenu kvalitete života građana. Na temelju podataka iz posljednja tri kruga Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta provedena 2007., 2011. i 2016. u ovom se izvješću procjenjuje trenutačna razina socijalne kohezije u EU-u i njezin razvoj tijekom vremena. Izvješće je usmjereno na skupine koje su izložene riziku od niske socijalne kohezije i na socijalna obilježja koja pridonose stvaranju kohezije. Rezultati pokazuju da su se uz predvidljive pokretače socijalne kohezije, tj. blagostanje, uključiv i velikodušan sustav socijalne skrbi, visoku razinu obrazovanja i nisku stopu nezaposlenosti, digitalne vještine pokazale kao jedan od ključnih pokretača u stvaranju povezanijih društava, a time i sretnijih građana u EU-u.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar