Quality of life

Život i društvo u državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u

U ovom se izvješću donosi sažetak životnih uvjeta u pet država kandidatkinja za članstvo u EU-u, Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Temelji se na rezultatima Europskog istraživanja o kvaliteti života (EQLS) iz 2016. i obuhvaća tri široka područja: kvalitetu života, kvalitetu javnih usluga i kvalitetu društva. Izvješće se sastoji od uvodnog poglavlja s pregledom sadržaja te pet profila država.

Rezultati istraživanja relevantni su kako za nacionalnu perspektivu, tako i u kontekstu područja obuhvaćenih postupkom proširenja EU-a. Također su važni u širem kontekstu održivih ciljeva razvoja koje je državama ponekad teško procijeniti zbog manjka sveobuhvatnih mjera praćenja. Rezultati EQLS-a pokazuju da su određeni aspekti kvalitete života slični u svim državama kandidatkinjama. Kod cijelog niza pokazatelja rezultati su niži od prosjeka EU28, ali je kvaliteta određenih javnih usluga u tim zemljama procijenjena relativno visoko.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar