Quality of life

Uloga javnih usluga u integraciji izbjeglica i tražitelja azila

Nakon što je u trogodišnjem razdoblju od 2015. do 2017. u Europsku uniju pristiglo više od tri milijuna tražitelja azila, države članice našle su se pred nizom izazova u pogledu integracije novopridošlih osoba u njihovim zemljama. Ovo se izvješće bavi ulogom javnih usluga – posebno stanovanja, socijalnih usluga, zdravstvenih i obrazovnih usluga – u društvenoj i ekonomskoj integraciji izbjeglica i tražitelja azila. Cilj mu je utvrditi čimbenike koji otežavaju taj postupak i elemente koji pridonose uspješnoj integraciji. Naglasak je općenito na zemljama odredišta, osobito trima zemljama koje su najviše pogođene priljevom izbjeglica i tražitelja azila – Austriji, Njemačkoj i Švedskoj.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar