Working conditions

Radni uvjeti i zdravlje radnika

U izradi ovog izvješća upotrijebljeni su podatci Europskog istraživanja o radnim uvjetima radi razmatranja radnih uvjeta i njihovih posljedica na zdravlje radnika. Osiguravanje održivosti rada u kontekstu stanovništva koje stari podrazumijeva veći broj zaposlenih osoba koje mogu dulje ostati prisutne na tržištu rada. U izvješću se razmatra međudjelovanje radnih zahtjeva, koji nose povećani rizik iscrpljenosti, i radnih resursa, kojima se pruža podrška radnicima u pogledu većeg sudjelovanja i dobrobiti. Nalazi upućuju na to da se fizički rizici nisu povećali, no i dalje su važni, ali su se zato povećali emocionalni zahtjevi, naglašavajući sve veću važnost psihosocijalnih rizika na poslu. Promjene do kojih dolazi s vremenom pokazuju da, iako je rizik od lošijeg zdravstvenog stanja koncentriran u određenim zanimanjima, ona zanimanja koja se tradicionalno smatraju zaštićenima sve su više izložena rizicima koji vrlo vjerojatno utječu na zdravlje i dobrobit radnika.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar