Anticipating and managing the impact of change

Digitalno doba: utjecaj automatizacije, digitalizacije i platformi na rad i zapošljavanje

Flagship report
Objavljeno
15 prosinca 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje
Autor(i): 
Mandl, Irene

Osnovni pokazatelji

 • Da bi se osiguralo da Europa ne zaostaje za ostalim dijelovima svijeta i da ostvari prednosti digitalizacije, tvorci politika trebaju istražiti na koji način mogu dodatno podržati digitalizaciju europskih poduzeća. U obzir trebaju uzeti, na primjer, financijsku podršku, razmjenu primjera upotrebe digitalnih tehnologija i olakšavanje suradnje u području razvoja i primjene tehnologija. Državna potpora povezana s Mehanizmom za oporavak i otpornost Europske komisije pruža im priliku da to i učine.
Read more
 • Da bi se osiguralo da Europa ne zaostaje za ostalim dijelovima svijeta i da ostvari prednosti digitalizacije, tvorci politika trebaju istražiti na koji način mogu dodatno podržati digitalizaciju europskih poduzeća. U obzir trebaju uzeti, na primjer, financijsku podršku, razmjenu primjera upotrebe digitalnih tehnologija i olakšavanje suradnje u području razvoja i primjene tehnologija. Državna potpora povezana s Mehanizmom za oporavak i otpornost Europske komisije pruža im priliku da to i učine.
 • Potrebno je obratiti posebnu pozornost na pružanje podrške malim i srednjim poduzećima (u skladu s vizijom za digitalno desetljeće Europe) te specifičnim sektorima i državama članicama u kojima se digitalizacija treba ubrzati.
 • Potrebno je održavati i prema potrebi dalje razvijati alate kojima se predviđaju potrebne vještine, kao što je Cedefopova Panorama vještina na razini EU-a, ili slične instrumente u državama članicama da bi se više usredotočili na vještine potrebne u digitalnom dobu.
 • Potrebno je istražiti načine pružanja relevantnih vještina ranjivim skupinama (kao što su stariji radnici i oni s nižim obrazovanjem) u skladu s Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava i Novim programom vještina za EU. Međutim, potrebno je osposobiti rukovoditelje za specifične aspekte organizacije rada i upravljanje zaposlenicima u digitalnom dobu. Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom može pridonijeti u pružanju podrške otpuštenim radnicima pri strukovnoj prekvalifikaciji ili usavršavanju.
 • Alati ranog upozorenja trebaju upozoriti tvorce politika ako se pojave znakovi pada kvalitete zapošljavanja zbog primjene digitalnih tehnologija, uključujući potencijalnu pogrešnu kvalifikaciju radnog odnosa. Tvorci politika trebaju istražiti uzroke tih promjena i njihov utjecaj na poduzeća i radnike kao temelj za informirano oblikovanje politike.
Read less

Sažetak

Tehnološka promjena ubrzava zajedno s rastom mogućnosti elektroničkih uređaja da digitalno pohranjuju, obrađuju i prenose informacije. Digitalizacija transformira gospodarstvo i tržišta rada EU-a: gotovo trećina radnih mjesta u EU-u smatraju se visoko digitaliziranima. Koje su posljedice digitalnRead more

Tehnološka promjena ubrzava zajedno s rastom mogućnosti elektroničkih uređaja da digitalno pohranjuju, obrađuju i prenose informacije. Digitalizacija transformira gospodarstvo i tržišta rada EU-a: gotovo trećina radnih mjesta u EU-u smatraju se visoko digitaliziranima. Koje su posljedice digitalne revolucije za zapošljavanje i rad? Kako to može utjecati na socijalni dijalog?

Eurofound je objavio istraživanje o tim pitanjima, koje se temelji na trima vektorima digitalne tranzicije – automatizaciji, digitalizaciji i platformama – koji utječu na zapošljavanje i radne uvjete te socijalni dijalog. Glavni rezultati ovog istraživanja sabrani su u resursu na mreži The digital age: Automation, digitisation and platforms  (Digitalno doba: automatizacija, digitalizacija i platforme). Ovo izvješće temelji se na tome resursu te pruža sažetak nalaza i smjernica za razvoj politike.

Read less

Formats and languages

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  34
  Referentni broj: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Kataložni broj: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Digitalno doba: utjecaj automatizacije, digitalizacije i platformi na rad i zapošljavanje

  Autor(i): 
  Mandl, Irene

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Digitalno doba: utjecaj automatizacije, digitalizacije i platformi na rad i zapošljavanje

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar