Working conditions and sustainable work

Uvjeti rada i održivi rad: analiza na temelju okvira za ocjenu kvalitete radnih mjesta

Flagship report
Objavljeno
26 veljače 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Osnovni pokazatelji

 • Radnici u EU-u danas u prosjeku imaju bolje radne uvjete nego što je to bio slučaj na početku novog tisućljeća. Kvaliteta radnog vremena nesumnjivo se poboljšala, kao i fizičko okruženje, posebno na radnim mjestima na kojima je to iznimno važno, kao što su zanimanja koja uključuju veliku izloženost fizičkim rizicima.
Read more
 • Radnici u EU-u danas u prosjeku imaju bolje radne uvjete nego što je to bio slučaj na početku novog tisućljeća. Kvaliteta radnog vremena nesumnjivo se poboljšala, kao i fizičko okruženje, posebno na radnim mjestima na kojima je to iznimno važno, kao što su zanimanja koja uključuju veliku izloženost fizičkim rizicima.
 • U današnje se vrijeme na radnim mjestima zahtijeva više vještina i nudi veća samostalnost nego što je to bio slučaj u prošlosti. To je vidljivo i u poboljšanju indeksa vještina i diskrecijskog odlučivanja.
 • Razvoj vještina radnika otežan je nejednakim pristupom osposobljavanju koje plaća poslodavac i nejednakim sudjelovanjem u takvom osposobljavanju. Stariji radnici u manjoj mjeri sudjeluju u osposobljavanju te je sve više razlika u pristupu među zaposlenicima s različitim vrstama ugovora (ugovor na puno radno vrijeme u odnosu na ugovor na nepuno radno vrijeme te ugovor na neodređeno vrijeme u odnosu na ugovor na određeno vrijeme).
 • Rodna segregacija koja je i dalje prisutna na tržištu rada odražava se i u razlikama između muškaraca i žena kad je riječ o kvaliteti radnih mjesta. Međutim, nitko nije u ukupnoj prednosti. Ipak, rodne razlike ne moraju nužno ići u prilog muškarcima, na što upućuje primjer fizičkog okruženja.
 • Iako i muškarci i žene općenito imaju bolje mogućnosti za razvoj karijere, muškarci i dalje imaju prednost s obzirom na tu dimenziju kvalitete radnih mjesta. Potencijalni uzrok tomu nejednaka je raspodjela odgovornosti u pogledu skrbi, što se odražava u prekidima u karijeri i drukčijim oblicima organizacije radnog vremena za žene.
Read less

Sažetak

U ovom se ključnom izvješću iznose glavni zaključci Eurofoundova istraživanja o radnim uvjetima koje je provedeno u programskom razdoblju 2017. – 2020. U njemu se utvrđuje napredak ostvaren od 2000. i ispituje jesu li svi radnici u jednakoj mjeri imali koristi od pozitivne promjene. Poseban se naRead more

U ovom se ključnom izvješću iznose glavni zaključci Eurofoundova istraživanja o radnim uvjetima koje je provedeno u programskom razdoblju 2017. – 2020. U njemu se utvrđuje napredak ostvaren od 2000. i ispituje jesu li svi radnici u jednakoj mjeri imali koristi od pozitivne promjene. Poseban se naglasak stavlja na skupine koje su izložene najvećem riziku od suočavanja s lošim radnim uvjetima te zanemarivanja. Uzimajući u obzir promjene u svijetu rada, utvrđuju se novi izazovi u pogledu osiguravanja visoke razine kvalitete radnih mjesta. U izvješću se pružaju i dokazi učinkovitosti mjera koje bi mogle dodatno poboljšati rad i pridonijeti postizanju pravednih radnih uvjeta u cijelom EU-u.

Analiza je općenito pokazala da se kvaliteta radnih mjesta u EU-u poboljšava, iako se to događa sporo. Međutim, ne osjećaju svi radnici u istoj mjeri to poboljšanje. Nadalje, na radne uvjete svakog radnika znatan utjecaj imaju spol, dob i vrsta ugovora. Iako je digitalizacija pridonijela rješavanju određenih problema povezanih s kvalitetom radnih mjesta, iz nje proizlaze i novi izazovi. Zbog pandemije bolesti COVID-19 određeni su trendovi dodatno došli do izražaja, što je za posljedicu imalo porast zabrinutosti i isticanje važnosti postizanja kvalitete radnih mjesta za sve radnike.

Read less

Formats and languages

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  80
  Referentni broj: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Kataložni broj: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Uvjeti rada i održivi rad: analiza na temelju okvira za ocjenu kvalitete radnih mjesta

  Oblici

  Upućivanje na ovu publikaciju: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Uvjeti rada i održivi rad: analiza na temelju okvira za ocjenu kvalitete radnih mjesta

  Autor(i): 
  Eurofound

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
 • Case studies and working paper

 • Data

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Istraživanja provedena prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, odnosno prije 31. siječnja 2020., i naknadno objavljena mogu sadržavati podatke koji se odnose na 28 država članica EU-a. Nakon tog datuma istraživanja obuhvaćaju samo 27 država članica EU-a (tj. EU28 bez UK-a) ako nije drugačije navedeno.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar