Europski centar za praćenje restrukturiranja – jedinstven izvor podataka za područje Europe

Information sheet
Objavljeno
22 listopada 2013
pdf
Formats and languages
  • Preuzimanje
Autor(i): 
Eurofound

Sažetak

Cilj je ERM-a pratiti aktivnosti restrukturiranja u državama članicama EU-a i Norveškoj. Učinak aktivnosti restrukturiranja na zapošljavanje mjeri se na osnovi objava u dnevnom i poslovnom tisku u svakoj od država članica od 2002. godine.


Formats and languages

  • Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar