Recession and social dialogue in the banking sector: a global perspective

Report
Osvježeno
1 rujna 2011
Objavljeno
18 srpnja 2011
pdf
Oblici
Executive summary in 26 languages
Preuzimanje
Autor(i): 
Eurofound

Sažetak

Financial activities are at the origin of the current global crisis but have also been affected by the economic downturn. This report analyses the impact of the financial crisis on the banking sector in the folRead more
Financial activities are at the origin of the current global crisis but have also been affected by the economic downturn. This report analyses the impact of the financial crisis on the banking sector in the following countries: Germany, France, Italy, the Netherlands, Spain, Hungary, Sweden, Estonia, UK, US, Japan, Brazil and China. An executive summary is also available.
Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  63
  Referentni broj: 
  ef1115
  Catalogue info

  Recession and social dialogue in the banking sector: a global perspective

  Autor(i): 
  Eurofound

  Financial activities are at the origin of the current global crisis but have also been affected by the economic downturn. This report analyses the impact of the financial crisis on the banking sector in the following countries: Germany, France, Italy, the Netherlands, Spain, Hungary, Sweden, Estonia, UK, US, Japan, Brazil and China.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  ef11151
  Catalogue info

  Socijalni dijalog i recesija u bankarskom sektoru: globalna perspektiva - Izvršni sažetak

  Autor(i): 
  Eurofound
  Godine 2007. pojavila se najdublja financijska kriza na svijetu od kraha burze 1929. u SAD-u. Proširila se po cijelom svijetu i preko stvarnih tržišta, vodeći do najprodornijeg globalnog pada posljednjih desetljeća. Financijska je kriza najviše pogodila SAD i Europu, dok na bankarske sektore u Japanu, Brazilu i Kini nije imala značajnog utjecaja. Posljedica toga je da su između 2008.i 2010. razine nezaposlenosti u bankarskim sektorima SAD-a i Europe padale dok su trendovi zapošljavanja u Japanu, Kini i Brazilu ostali relativno nepromijenjeni.


  Dostupno za preuzimanje na 26 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar