Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Objavljeno
16 siječnja 2012
pdf
Oblici
Executive summary in 26 languages
Preuzimanje

Sažetak

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  88
  Referentni broj: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  ef11411
  Catalogue info

  Pomaci u strukturi radnih mjesta u Europi za vrijeme Velike recesije - Sadržaj

  Autor(i): 
  Eurofound
  Ovo izvješće opisuje učinak recesije na zapošljavanje u EU27, identificirajući promjene na razinama zapošljavanja između drugog tromjesečja 2010. godine i drugog tromjesečja 2008. godine prikazujući kako su ti pomaci su bili raspodijeljeni širom spektra plaće. Ono smatra da je zapošljavanje i dalje raslo u području vrhunski plaćenih poslova, posebice u području pružanja poslovnih i usluga intenzivnog znanja. U međuvremenu, gubici u području srednje plaćenih poslova u građevinarstvu i proizvodnji doveli su do smanjenja zaposlenosti u području srednjeg spektra plaća. Više radnih mjesta izgubljeno je u muškaraca nego u žena, dok su stariji radnici najviše profitirali od novih radnih mjesta. Dok se rad u nepunom radnom vremenu proširio diljem spektra plaće, rast zaposlenosti od 2009. godine pojavljuje se u (slabije plaćenim) povremenim poslovima.


  Dostupno za preuzimanje na 26 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar