Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Osvježeno
2 srpnja 2012
Objavljeno
5 lipnja 2012
pdf
Oblici
Executive summary in 25 languages
Preuzimanje

Sažetak

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  160
  Referentni broj: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Kataložni broj: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  EF11821
  Catalogue info

  Peta anketa o radnim uvjetima

  Autor(i): 
  Eurofound

  Rad ima ključnu ulogu u životima ljudi, funkcioniranju kompanija i društvu općenito. Poboljšanje kvalitete rada i radnih uvjeta već je dugo vodeća zadaća politike Europske unije, a u novije se vrijeme manifestirala kroz strategiju Europa 2020, koja je usmjerena k pametnom, uključivom i održivom rastu. Peta Anketa za ispitivanje radnih uvjeta u Europi (EWCS) bavi se temama kao što su fizički rizici, radno vrijeme, spolna segregacija, usklađivanje posla i privatnog života, reprezentacija radnika, organizacija posla, stres na poslu, razvoj vještina i plaće, kao i zdravlje i dobrobit. U grafikonima ankete prikazani su trendovi u radnim uvjetima, istaknuti su veći faktori rizika te su posebno naglašeni problemi koji iziskuju političku pozornost. Na temelju ispitivanja 44.000 radnika u 34 europske zemlje, peta anketa EWCS pruža bogat izvor informacija te analizu rada u današnjoj Europi, i to u svim dimenzijama.

  Dostupno za preuzimanje na 25 jezika

  Preuzimanje

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar