Trends in job quality in Europe

Report
Objavljeno
12 kolovoza 2012
pdf
Oblici

Sažetak

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Oblici

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12281
  Catalogue info

  Trendovi u kvaliteti rada u Europi: Izvršni sažetak

  Authors: 
  Eurofound
  Korištenjem podataka iz pete Europske ankete o radnim uvjetima (EWCS) ovo istraživanje ocjenjuje kvalitetu rada u 27 država Europske unije i u 7 dodatnih država u Europi koje su sudjelovale u istraživanju. Namjera je bila pronalaženje objektivnog sredstva za određivanje načela prilagođavanja rada radnicima, uspostavljenog u brojnim direktivama EU-a. Povećanjem razumijevanja socijalne cijene loše kvalitete posla usmjerena je pozornost na fizičku i socijalnu okolinu na radnom mjestu. Produljena očekivana životna dob i starenje stanovništva ukazuju na to da će poslovi morati biti dobre kvalitete ako će biti potrebno uvjeriti radnike da prihvate dulji radni vijek. Indeksi stvoreni za ovo istraživanje ne oslanjaju se na subjektivno ocjenjivanje u vidu preferencija i stavova, nego su izgrađene na značajkama poslova koje su radnici naveli kao povezane s njihovom dobrobiti.  Preuzmi PDF: HR (pdf 47.83 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar