Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Objavljeno
13 ožujka 2013
pdf
Oblici

Sažetak

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  81
  Referentni broj: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarizacija zapošljavanja i kvaliteta poslova u krizi: Europski monitor poslova 2013.

  Autor(i): 
  Eurofound
  Ovo izvješće opisuje recentne strukturne promjene u zapošljavanju na europskom tržištu rada prije, tijekom i nakon recesije 2008. – 2009. Zaključak je da je uništenje zaposlenosti diljem Europe za recesije bilo snažno polarizirajuće u smislu strukture plaća, dok je manje polarizacije bilo u razdoblju 2010. – 2012. Pristup zasnovan na poslovima uočava kako su neto promjene u zapošljavanju na razini država članica i na razini EU-a raspodijeljene kroz poslove u različitim kvintilama distribucije plaća. Dva alternativna kriterija za rangiranje poslova zasnovana su na prosječnoj razini obrazovanja zaposlenika i višedimenzijskoj mjeri kvalitete poslova, nenovčanom indeksu kvalitete posla. Ovaj novi indeks, dobiven korištenjem podataka petog Europskog istraživanja o uvjetima rada, zasniva se na zbrajanju informacija o širokom spektru karakteristika posla koje su sociolozi povezali s blagostanjem radnika.  Preuzmi PDF: HR (pdf 50.3 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar