Restructuring in SMEs in Europe

Report
Osvježeno
18 kolovoza 2013
Objavljeno
17 srpnja 2013
pdf
Oblici
Executive summary in 25 languages
Preuzimanje
Autor(i): 
Mandl, Irene

Sažetak

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  108
  Referentni broj: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Kataložni broj: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Autor(i): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Oblici

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referentni broj: 
  ef12471
  Catalogue info

  Restrukturiranje u MSP-ovima u Europi

  Autor(i): 
  Eurofound
  Restrukturiranje je neizostavan dio gospodarske strukture u Europi budući da se tvrtke moraju prilagoditi izmijenjenim uvjetima kako bi ostale održive i konkurentne. Većina politika je do sada bila usmjerena na restrukturiranje velikih tvrtki. Uzimajući u obzir relativnu važnost malih i srednjih poduzeća (MSP) – koja čine više od 99% europskog poduzetništva i oko 66% zaposlenosti u privatnom sektoru – donositelji politika na svim razinama moraju razumjeti određene izazove s kojima se suočuju male tvrtke kako bi pružili odgovarajuću potporu ovoj okosnici europskog gospodarstva. Na temelju podataka koji proizlaze iz 85 studija slučaja diljem država članica EU-a i ostalih izvora, izvješće navodi obilježja svojstvena MSP-ovima u njihovim predviđanjima i upravljanju procesom restrukturiranja, istražuje glavne pokretače promjena te analizira čimbenike koji utječu na uspješno restrukturiranje. Daje sveobuhvatan i komparativan uvid u način na koji restrukturiranje utječe na radnike i samu tvrtku te određuje nekoliko smjernica za budući razvoj politike.


  Dostupno za preuzimanje na 25 jezika

  Preuzimanje
 • Case studies database

  The report draws on 85 company case studies which are made available in this database. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar