Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Objavljeno
6 studenog 2013
pdf
Oblici
 • Download full reportPDF

Sažetak

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Oblici

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13591
  Catalogue info

  Kvaliteta života u Europi: Subjektivno blagostanje

  Authors: 
  Eurofound
  Ovo izvješće procjenjuje utjecaj krize na subjektivno blagostanje Europljana. Godine 2011. u 22 od tadašnjih 27 država članica BDP po glavi stanovnika bio je niži nego 2008., a stopa nezaposlenosti bila je viša u 25 od 27 država. Ovi pokazatelji ukazuju na zabrinjavajuće trendove, međutim izvješće donosi širu analizu, pokušavajući odgovoriti na različita pitanja: Koji je stvaran utjecaj krize na život ljudi? Koga je kriza najviše pogodila? Gdje su prepoznati pozitivni primjeri u pogledu blagostanja? Koji su razlozi razlika u blagostanju diljem Europe? Kako politike mogu povećati ili zaustaviti pad razine blagostanja u budućnosti? Izvješće donosi zaključak da kriza ne utječe jednako na blagostanje sviju niti na sve aspekte blagostanja. Razina blagostanja pala je u mnogim zemljama EU-a, a i dalje je najviša u sjevernim zemljama. Međutim pad razine blagostanja u mnogim zapadnim zemljama EU-a praćen je rastom u istočnim zemljama. Populacijske skupine s niskom razinom blagostanja uključuju osobe ograničene invalidnošću ili bolešću te nezaposlene.  Preuzmi PDF: HR (pdf 48 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar