Kvaliteta života u državama proširenja: Treće Europsko istraživanje o kvaliteti života – uvod

Ovaj dokument daje osnovne informacije o profilima kvalitete života u sedam država proširenja EU-a koji su objavljeni kao pojedinačni dokumenti na internetskoj stranici Eurofounda. U njemu se utvrđuju države koje su sudjelovale u istraživanju, objašnjavaju karakteristike istraživanja i daju definicije pokazatelja navedenih u pojedinačnim dokumentima o državama.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar