Women, men and working conditions in Europe

Report
Objavljeno
29 listopada 2013
pdf
Oblici

Sažetak

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Oblici

 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13491
  Catalogue info

  Žene, muškarci i radni uvjeti u Europi

  Authors: 
  Eurofound
  Prevladavanje spolnog jaza na tržištu rada – na primjer u stopi zaposlenosti, stopi nezaposlenosti i platnim razredima – bilo je jedan od glavnih ciljeva politike EU-a. Međutim unatoč znatnom napretku u proteklim godinama spolne nejednakosti i dalje su evidentne u područjima kao što su pristup tržištu rada, obrasci zapošljavanja i povezani radni uvjeti. Ovo izvješće istražuje spolne razlike u nekoliko dimenzija radnih uvjeta ispitujući relevantne razlike među zemljama, analizirajući različite skupine zanimanja i muškaraca i žena te uspoređujući javni i privatni sektor. Ono također razmatra utjecaj krize na spolnu segregaciju u zapošljavanju. Temeljena na pokazateljima petog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) provedenog 2010. godine, ova analiza pruža izvanrednu sliku žena i muškaraca na radu diljem 34 europske zemlje u današnjem svijetu.  Preuzmi PDF: HR (pdf 51.56 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar