Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Objavljeno
18 veljače 2014
Oblici
 • Download full reportPDF

Sažetak

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kvaliteta uvjeta zaposlenja i radnih odnosa u Europi

  Authors: 
  Eurofound
  Ovim izvješćem razmatraju se uvjeti zapošljavanja i radni odnosi na radnim mjestima u Europi s aspekta kvalitete. Za svoju osnovnu premisu izvješće uzima potrebu unaprjeđenja kvalitete radnih mjesta, što je jedan od temelja strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv razvoj. Kvalitetna radna mjesta važan su preduvjet za zadržavanje održivih karijera, motivaciju zaposlenika i razinu produktivnosti, što dovodi do općenito boljeg zdravlja na radnom mjestu. Na temelju podataka iz petog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) provedenog 2010. godine, izvješćem se mjeri kvaliteta zaposlenja višedimenzijskim konceptom temeljenim na 12 pokazatelja koji predstavljaju četiri poddimenzije zaposlenja – sigurnost ugovora, dohodak i prava, radno vrijeme i zapošljivost – te dvije poddimenzije radnih odnosa – zastupanje radnika i osnaživanje zaposlenika.  Preuzmi PDF: HR (pdf 47.44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar