Work organisation and innovation

Report
Objavljeno
25 lipnja 2013
Oblici
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Sažetak

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  Organizacija rada i inovacije - Izvršni sažetak

  Authors: 
  Eurofound
  Inovacije u organizaciji rada imaju potencijal za optimiranje proizvodnih procesa u tvrtkama i unapređenje cjelokupnoga radnog iskustva zaposlenika. Ovo izvješće istražuje poveznice između inovacija u organizaciji rada – radnih praksi visokog učinka (HPWP-i) – i dobrobiti, kako za zaposlenike, tako i za organizacije. Ono se zasniva na analizi studija provedenih u trinaest država članica Europske unije u kojima su inovacije na radnom mjestu dale pozitivne ishode. Oni HPWP-i koji se zasnivaju na praksama kao što su racionalno upravljanje, fleksibilne radne prakse, redizajn radnih mjesta te uključenost zaposlenika bili su najčešće povezani s povećanom produktivnošću tvrtki, poboljšanjima u kvaliteti usluge i smanjenjem operativnih troškova.  Preuzmi PDF: HR (pdf 50.88 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar