Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007. – 2012.

Report
Objavljeno
6 listopada 2014
pdf
Formats and languages

Sažetak

Razdoblje od 2007. do 2012. obuhvaćeno drugim Europskim istraživanjem o kvaliteti života (EQLS) bilo je kritično za Hrvatsku uzevši u obzir postupak integracije u EU te učinke recesije koji su utjecali na sve vidove društva. Ovim se izvješćem uspoređuju promjene i trendovi u Hrvatskoj u navedenomRead more

Razdoblje od 2007. do 2012. obuhvaćeno drugim Europskim istraživanjem o kvaliteti života (EQLS) bilo je kritično za Hrvatsku uzevši u obzir postupak integracije u EU te učinke recesije koji su utjecali na sve vidove društva. Ovim se izvješćem uspoređuju promjene i trendovi u Hrvatskoj u navedenom razdoblju s onima iz ostatka EU-a s fokusom na nekoliko ključnih aspekata kvalitete života: životni standard, stanovanje, zaposlenost, usklađenost poslovnog i privatnog života, zdravlje i zdravstvenu zaštitu te kvalitetu javnih institucija. Također se prikazuju i percepcije građana glede društvenih napetosti, društvene isključenosti, zadovoljstva životom i sreće. Dok rezultati otkrivaju niži životni standard diljem Hrvatske u usporedbi s onim u EU28 – gotovo trećina  ispitanika iznosi poteškoće u izlaženju na kraj s troškovima – kao i visoku razinu nezaposlenosti i nesigurnosti radnog mjesta, postoje pozitivna kretanja na nekoliko područja: kvaliteta stanovanja, obiteljski život, subjektivno blagostanje te bolje zdravstveno stanje i pristup uslugama zdravstvene zaštite.

Read less

Formats and languages

Part of the series

  • European Quality of Life Surveys

    The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar