Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007. – 2012.

Razdoblje od 2007. do 2012. obuhvaćeno drugim Europskim istraživanjem o kvaliteti života (EQLS) bilo je kritično za Hrvatsku uzevši u obzir postupak integracije u EU te učinke recesije koji su utjecali na sve vidove društva. Ovim se izvješćem uspoređuju promjene i trendovi u Hrvatskoj u navedenom razdoblju s onima iz ostatka EU-a s fokusom na nekoliko ključnih aspekata kvalitete života: životni standard, stanovanje, zaposlenost, usklađenost poslovnog i privatnog života, zdravlje i zdravstvenu zaštitu te kvalitetu javnih institucija. Također se prikazuju i percepcije građana glede društvenih napetosti, društvene isključenosti, zadovoljstva životom i sreće. Dok rezultati otkrivaju niži životni standard diljem Hrvatske u usporedbi s onim u EU28 – gotovo trećina  ispitanika iznosi poteškoće u izlaženju na kraj s troškovima – kao i visoku razinu nezaposlenosti i nesigurnosti radnog mjesta, postoje pozitivna kretanja na nekoliko područja: kvaliteta stanovanja, obiteljski život, subjektivno blagostanje te bolje zdravstveno stanje i pristup uslugama zdravstvene zaštite.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar