Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Osvježeno
12 veljače 2014
Objavljeno
04 veljače 2014
Oblici
 • Download full reportPDF

Sažetak

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Kvaliteta života u Europi: razvojna kretanja u razdoblju 2003. – 2012.

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound je proveo Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) 2003., 2007. i 2011. godine. U ovom izvješću uspoređeni su rezultati ovih triju istraživanja radi pružanja dokaza o razvojnim kretanjima i promjenama u kvaliteti života Europljana u posljednjem desetljeću. Izvješće također ispituje jesu li se smanjile razlike između država članica EU-a ili su ostale stabilne. Jedan od zaključaka izvješća jest da je subjektivno blagostanje, u cjelini, ostalo stabilno diljem EU-a, no također je zabilježen porast financijskog pritiska u kućanstvima uslijed gospodarske krize. U izvješću se predlaže aktivniji pristup u pogledu socijalne zaštite budući da niži prihodi kućanstva predstavljaju snažan negativan utjecaj na kvalitetu života, osobito u razdoblju gospodarske krize.  Preuzmi PDF: HR (pdf 47.63 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar