Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Objavljeno
4 studenog 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  84
  Referentni broj: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Kataložni broj: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kolektivni pregovori u Europi 21. stoljeća

  Autor(i): 
  Eurofound

  Sustavi kolektivnih pregovora u EU-u ravnomjerno su se mijenjali od kraja 1990.-ih godina. Dok se tvrtke diljem Europe muče parirati sve jačoj globalnoj konkurenciji, povećava se pritisak poslodavaca za većom fleksibilnošću kolektivnih pregovora, posebice nakon gospodarske krize 2008. godine. Namjera ovog izvješća je utvrditi promjene u svim glavnim aspektima kolektivnih pregovora (osim plaće i radnog vremena koje je Eurofound analizirao zasebno) tijekom proteklih 15 godina. Cilj izvješća pritom je prepoznati dugoročne trendove i utvrditi promjene uzrokovane krizom. Osim toga, cilj je izvješća i utvrditi smjerove kojima bi kolektivni pregovori vjerojatno mogli krenuti sljedećih godina. U studiji je u čitavom EU-u primijećen zajednički i snažan trend približavanja decentralizaciji i većoj fleksibilnosti u postupcima kolektivnih pregovora, no sa značajnim asimetričnostima u vremenskom rasporedu i tempu promjena.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar