Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Objavljeno
10 prosinca 2015
pdf
Oblici
Executive summary in 22 languages
Preuzimanje

Sažetak

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Oblici

 • Izvješće

  Broj stranica: 
  100
  Referentni broj: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Kataložni broj: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Oblici

 • Executive summary

  Referentni broj: 
  EF15581
  Catalogue info

  Izazovi koordinacije politika za državljane trećih zemalja

  Autor(i): 
  Eurofound

  Imigracija je važno političko pitanje na nacionalnoj i europskoj razini. Međutim, dok se veliki broj posebnih propisa detaljno bavi imigracijom, sveukupna arhitektura politika povezanih s migracijama predstavlja izazov. Posljednjih mjeseci značajan priljev izbjeglica duboko je promijenio stanje u Europi. Većina se zemalja bori kako bi sveobuhvatno i koordinirano reagirala na neposredne potrebe tražitelja azila uzimajući pritom u obzir dugoročna pitanja integracije. Također je svim stranama postalo jasno da je potrebno reagirati na trajni problem manjka radne snage i demografske promjene kroz sveobuhvatne politike. Ovo se izvješće usredotočuje na državljane trećih zemalja i na načine koordinacije politika povezanih s migracijama, tržišta rada i integracije. Razmatra se kako u praksi djeluje koordinacija politika, uz naglasak na socijalne partnere i inicijative na lokalnoj razini.

  Dostupno za preuzimanje na 22 jezika

  Preuzimanje
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar